Skip to main content

Biovena Health Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 49
05-092 Łomianki
Poland

Biuro / Adres korespondencyjny / Magazyn

ul. Kolejowa 49
05-092 Łomianki
Poland

+48 22 896 38 05

Treści zamieszczone w materiałach zawartych na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma diagnozy, doradztwa, konsultacji, rekomendacji czy pełnej informacji o produkcie. Biovena Health nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem przez użytkownika informacji udostępnionych na stronie internetowej. Pełne informacje o wskazaniu i działaniu produktu znajdują na opakowaniu handlowym i załączonej do niego instrukcji. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własną odpowiedzialność .